• Матични клетки

  Информирајте се повеќе за аргументите за складирање и терапевтските можности

  Повеќе...
 • Колекција на примерок

  Што треба да знаете, и што треба да направите. Чекор по чекор за процесот на колекција

  Повеќе...
 • Наша услуга

  Разновидни пакети со цел да ги задоволат вашите различни барања. Запознајте се со нашите премиум услуги!

  Повеќе...
 • Зошто КриОвум ?

  Сето она што прави да се чувствувате сигурно. Обезбедување на квалитет, препораки, гарација

  Повеќе...
 • Најчесто поставувани прашања

  Најчесто поставувани прашања. Дали ви се потребни дополнителни информации? Чувствувајте се слободно и повикајте не!

  Повеќе...

Бидејќи ние водиме грижа за вас….

Следниве дополнитени услуги вклучуваат:

 • Постапка на прилагодување на Вашиот примерок

Ние го процесираме примерокот од КПВ во затворен систем, мануелно и затоа имаме можност да ја корегираме грешката која е направена за време на колекцијата на примерокот- можност за отстранување на грешките кои настанале при собирањето со автоматскиот систем. За среќа, мал е процентот на колектиран примерок оштетен со згрутчување на крвта, или деловите на ткивото.  И покрај тоа, ние му придаваме големо значење на елиминирање на оштетувањата, поради нехомогената природа на непримерно припремени примероци кои се мешаат во процесот на длабокото замрзнување.

 • Чување на сите Ваши примероци- 2 замрзнати вреќички

Зголемувањето на волуменот на примерокот земен од папочната врвца може да достигне и 120 мл ( вклучувајќи антикоагулација). Примероците со поголем волумен се чуваат во две замрзнати вреќички. Чувањето во две вреќички не бара дополнителни трошоци за родителите, но овозможува две апликации!

 • Точни и детални информации- без лажна надеж

Ние бараме изведување на конвенционалните микробиолошките испитувања за одгледување на култура на клетки ( вкупен аеробен и анаеробен број, број на модули и габи).  Резултатите од овие тестови ја покажуваат вистинската состојба кога количината на земениот примерок е недоволна. Понатаму, доколку се утврди дека резултатите од микробиолошките испитувања се позитивни, ние ги известуваме родителите, и бараме  стучно мислење од хематолог  за можната употреба на тој примерок.

 • Дополнителни виролошки и бактериолошки тестирања

Ние сме единствената институција која нуди дополнителни услуги кои вклучуваат виролошко и бактериолошко тесирање на крвта собрана од мајката за време на породувањето. Доколку резултатите од тестовите се позитивни, веднаш ги известуваме родителите , и мајката добива комплетни податоци за нејзината здравствена состојба. Ние вршиме тестирање на hepatit B, hepatit C, HIV, CMV (HCMV human citomegalovirus) i sifilis. Серолошкото испитување на CMV (цитомегало вирус) не е  класична нега во текот на бременоста, но доколку мајка  со серонегативна крвна група се зарази во текот на самата бременост, можноста од оштетување на фетусот е многу голема.